Spelenderwijs leren

Uw peuter is welkom!

In de gemeente Tilburg zijn 33 peuterspeelzalen waar peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar elkaar ontmoeten, samen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Het bezoeken van een peuterspeelzaal is voor een peuter vaak de eerste stap los van thuis. De speelzaal is nieuw en uitnodigend en uw kind zal genieten van het spelen met andere kinderen, het spelmateriaal en de speelmogelijkheden die er zijn. Op de peuterspeelzaal begint eigenlijk de grote ontdekkingsreis van de wereld en leert uw peuter spelenderwijs allerlei basisvaardigheden.

Op deze website kunt u kennismaken met de peuterspeelzalen in Tilburg, u vindt informatie over de dagelijkse gang van zaken, de pedagogische aanpak, de wijze waarop u uw kind kunt aanmelden, de ouderbijdrage enzovoort.

Servicebureau Kinderopvang
Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op: met vragen kunt u terecht bij het Servicebureau Kinderopvang, telefoon 013 583 80 44 of n.matthijssen@sbkinderopvang.nl.
Zij helpt u graag verder.

Gemeente Tilburg
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het peuterspeelzaalwerk. De gemeente Tilburg laat het peuterspeelzaalwerk uitvoeren door Kinderstad. De gemeente heeft ervoor gekozen dat alle peuterspeelzalen VVE aanbieden. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Kinderen krijgen een speciaal programma aangeboden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Hoe vaak komt uw kind spelen
De meeste kinderen komen 2 dagdelen per week spelen: een ochtend en een middag van gemiddeld 2,5 uur per keer. Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig in hun ontwikkeling en kunnen 4 dagdelen per week komen spelen. Zij vallen dan onder de gewichtenregeling van de gemeente Tilburg.